บทความน่าสนใจ

    วิหารเต๋าโจ้ว

31 December 2014

เขียนโดย Administrator   

ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้าง พุทธรังษีรัตนเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

  

    ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์

23 October 2014

เขียนโดย Administrator   

ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้าง พุทธรังษีรัตนเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

  

    พิธีวางศิลาฤกษ์มหาเจดีย์

11 June 2014

เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ

  

    เต๊กก่า แปดบัญญัติ

17 July 2014

เขียนโดย   

  

    เต๊กก่า สิบบำเพ็ญ

18 July 2014

เขียนโดย   

  

    เต๊กก่าซิมเตี้ยง

18 July 2014

เขียนโดย   

  

    บทสวดมนต์เต็กก่าซิมเตี้ยง

22 July 2014

เขียนโดย   

บทสวดมนต์เต็กก่าซิมเตี้ยง 德教心典 สำเนียงจีนแต้จิ๋ว พร้อมคำแปลไทย