ข่าวล่าสุด

18 Jul 2014 เวลา 14:30

วันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557

กำหนดวันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

06 Jun 2014 เวลา 8.00

เยี่ยมโรงงานสลักหิน 6/2557

คณะอนุกรรมการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและตรวจงานหินแกะสลัก

อ่านต่อ ..

10 Jun 2014 เวลา

บริจาคสร้างพระเจดีย์ ปี 2556

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อ่านต่อ ..

วีดีโอ

ดูทั้งหมด

วันขอบคุณปวงเทพเทวะ

อัปโหลดเมื่อ 10 Jun 2014