ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้าง พุทธรังษีรัตนเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ