คณะอนุกรรมการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ (จี่ฮงเกาะ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและตรวจงานหินแกะสลักตบแต่งพระเจดีย์ที่ Fujian Huian ZhenChang Stone Products Co.,Ltd. มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557