พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ (佛光塔) ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2012 เวลา 9:00