ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    วันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557

18 Jul 2014

กำหนดวันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557

อ่านต่อ ..

    เยี่ยมโรงงานสลักหิน 6/2557

06 Jun 2014

คณะอนุกรรมการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและตรวจงานหินแกะสลัก

อ่านต่อ ..

    บริจาคสร้างพระเจดีย์ ปี 2556

10 Jun 2014

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อ่านต่อ ..

    วางศิลาฤกษ์ ปี 2555

08 Dec 2012

วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ (佛光塔)

อ่านต่อ ..

    อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวร ปี 2552

22 Jul 2014

อ่านต่อ ..

วีดีโอ

    วันขอบคุณปวงเทพเทวะ

อัปโหลดเมื่อ : 10 Jun 2014

    ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์

อัปโหลดเมื่อ : 23 Jun 2014