ข่าวสารและกิจกรรม

วันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557

กำหนดวันประกอบพิธีไหว้ ประจำปี 2557 อ่านต่อ..

เยี่ยมโรงงานสลักหิน 6/2557

คณะอนุกรรมการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและตรวจงานหินแกะสลัก อ่านต่อ..

บริจาคสร้างพระเจดีย์ ปี 2556

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ..

วางศิลาฤกษ์ ปี 2555

วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ (佛光塔) อ่านต่อ..

   

ปฏิทินกิจกรรม

07

May

2014

    ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์

เวลา 10.30-19.00 น.

ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้าง พุทธรังษีรัตนเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

อ่านต่อ...

06

August

2014

    วันขอบคุณปวงเทพเทวะ

เวลา 10.30-12.00 น.

ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธรังษีรัตนเจดีย์ เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้าง พุทธรังษีรัตนเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

อ่านต่อ...